http://life.lege.net/ Forum Index http://life.lege.net/
Life Grounded Discussions / Livs-grundade diskussioner
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 
 Please note that articles older than a few days are often locked from editing, so links here is guaranteed to refer to the intended material.
 Cookies:  Liksom många websiter använder denna cookies och/eller liknande teknologier för att förbättra användbarheten, men det går att blockera cookies i sin webbläsare och ändå läsa siten.  En cookie är en liten datafil som sparas i den enhet du använder för att läsa siten.  Vi kan använda både tillfälliga cookies och sparade cookies.  Om du läser siten godkänner du att cookies används.

Miljarder har sett - men inte många tolkar

 
Post new topic   Reply to topic    http://life.lege.net/ Forum Index -> Livs-grundade diskussioner
View previous topic :: View next topic  
Author Message
11september2001.blogspot.
Guest

PostPosted: Sat, 2005 Dec 31 15:34:24    Post subject: Miljarder har sett - men inte många tolkar Reply with quote

Länk hit: http://life.lege.net/viewtopic.php?p=203#203

Miljarder har sett - men inte många tolkar
(Rubriksatt av Leif Erlingsson)
(Postades ursprungligen 2005-12-31 14:34:23
http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c475
men flyttades hit av Leif Erlingsson p.g.a. dess längd och filosofiska karaktär.
En länk hit finns från ursprungsplatsen.
)

Miljarder människor har sett World Trade Center 1 och 2 träffas av flygplan och sen rasa ihop. Inte fullt så många har sett World Trade Center 7 rasa ihop utan att ha blivit träffat av något flygplan. Efter att ha sett det så måste man TOLKA vad som hänt. Vad orsakade att de tre skyskraporna rasade ihop?

De flesta människor förmår INTE tolka händelsen. De kommer att TRO på den officiella förklaringen att det var flygbensin och kontorsmöbler som fick World Trade Center 1 och 2 att rasa ihop. Och vad gäller World Trade Center 7 att det var smärre bränder i byggnaden som fick den att rasa ihop.

Det handlar alltså om TOLKNING och TRO - och vad du och jag och många andra söker är SANNINGEN bakom vad som hände. Vi vill veta vad som VERKLIGEN hände.

Och frågan blir kan vi finna SANNINGEN?
Jag tror att orsaken till en del missförstånd är att vi lägger in olika mening i ordet SANNING.

(Red.: Här klippte jag på bloggen, och länkade hit. Jag blir själv orolig när man börjar tala om absoluta sanningar - det är sånt prat som har försatt mänskligheten i dess nuvarande predikament. Leif Erlingsson)

Det handlar om SANNING i ett särskilt sammanhang i tid och rum, alltså RELATIV SANNING.
Och det handlar om ABSOLUT SANNING, som jag tror man måste uppleva själv genom meditation. Den ABSOLUTA SANNINGEN är outsäglig. Den går alltså inte att förmedla med hjälp av ord. Den kan inte sägas ut. Den måste man uppleva själv efter att ha insett att orden är bara speglar som våra jag använder sig av för att beskriva någonting särskilt. Vi använder orden till att forma begrepp och till dem lägga värderingar som kommer att ha mer eller mindre täckning i verkligheten men inte ABSOLUT täckning - INTE ABSOLUT SANNING - det handlar ju om värderade begrepp som våra jag gör sig - värderade begrepp som inte är hela verkligheten och därigenom inte helt sanna. Det är först när vi inte använder oss av våra jag som bilden kan bli helt sann - ingen bild alls/alla bilder/viss bild förenat i en upplevelse outsäglig.

Pinter säger att vi kan se flera bilder av oss själva i spegeln om vi förflyttar oss några millimeter. Så vilken bild är den rätta? Eller är alla bilderna falska?

Pinters recept blir att slå sönder spegeln - alltså slå sönder vår inre spegel - vårt jag. Slå sönder de kartor vi använder oss av - orden. Och hamna i oförmedlad upplevelse - outsäglig upplevelse - se sanningen grina mot oss bakom spegeln - som Pinter uttrycker det.

Och att nå dithän menar jag vi endast förmår genom att meditera. Och inte bara jag menar det. Det finns en lång tradition som handlar om meditation. Men den traditionen är vi i Sverige inte så bekanta med. Den traditionen är inte västerlandet bekant med. Traditionen kommer från Indien - typ yoga! Någon slags gör det själv tradition - själv försöka granska och fundera - en granskning som leder till att man är tvungen att själv försätta sitt sinne i rörlig-orörlighet för att hitta fram till svaret som kräver att man försätter kroppen i rörlig-orörlighet - upptäcker att man är andad utan att ha ett jag - och kan bli lite glad! Hittar till något bortom jagets spegelbilder - Krossar spegeln.


Den traditionen har inte funnits i västeuropa så länge och så uttalat. Det har funnits en del mystiker men dessa har inte uppmärksammats särskilt mycket. Istället är vi insvepta i en tradition som handlar om ordet. Och den traditionen är falsk. För den tradition vi har handlar om att leda andra. Och det kan man göra med ord - inte med att säga till andra - vi är alla lika goda kålsupare - låt oss hålla tyst ett tag och sätta oss på ändan för att tillsammans uppleva något outsägligt. Den här ordets tradition kan ta sig uttryck i sånt här tal:
"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud."

Det handlar helt enkelt om att någon yttrar ett ljud som symboliserar allt. Den här första tänkta tolkningen av ett ljud som symbol för något pekar inte mot något visst - en viss banan, äpple. Men för att hitta fram till den ABSOLUTA SANNINGEN i den RELATIVA SANNINGEN så måste vi gå bortom det enda ordet. Och då fodras meditation för att stilla våra sinnen. Det handlar om att som i buddhistisk tradition få vågorna att lugna ner sig så vi kan se månen reflekteras i ett lugnt vatten/sinne - alltså skaffa oss en bra spegel - ett sinne med tankar och värderingar som inte förvränger bilden av verkligheten.

Det är vad Pinter försöker säga med sitt spegelsnack. Men han är inte inne i en meditationstradition och de han vänder sig till har inte heller tillgång till den traditionen. Istället använder han sig av krossa spegeltraditionen som i princip är samma tradition även om den saknar det praktiska receptet för att krossa spegeln - hitta till en sann bild - alltså att du måste sätta dig på ändan i benen i kors minst tjugo minuter för att komma in en liten bit i verkligheten bakom orden.

Så här sa Pinter i sitt tal:
  När vi ser oss i spegeln tycker vi att den bild som vi möter är riktig. Men om vi förflyttar oss någon millimeter förändras bilden. Vi tittar i själva verket på ett oändligt antal spegelbilder. Men ibland måste en författare slå sönder spegeln - för det är på andra sidan spegeln som sanningen grinar mot oss.

Steven E. Jones har konstaterat att den officiella förklaringen till att World Trade Center 1, 2 och 7 rasade ihop den 11 september 2001 är falsk. Det fungerar inte att använda flygbensin och kontorsmöbler för att smälta stål. Flygbensin och kontorsmöbler kan inte ge den temperatur som behövs för att smälta stål. För att nå en sådan temperatur så krävs något slag av sprängämne typ termit.

Har då inte Steven E. Jones sagt SANNINGEN?
Jo, ur ett naturvetenskapligt betraktelsesätt så har han sagt sanningen - en RELATIV SANNING för naturvetenskapen utger sig ej för att säga den absoluta sanningen. Naturvetenskapen har konstaterat att den ej kan ge den absoluta sanningen. Det handlar tex om Heisenbergs osäkerhetsrelation som säger att det inte går att nå en absolut sanning med naturvetenskapliga mätmetoder och teorier.


Man kan tycka att Steven E. Jones sanning är en tillräcklig sanning. Visst är den det jämfört med de förtiganden och uppenbara lögner som den officiella förklaringen till vad som hände med World Trade Center innehåller.


Sen handlar det ändå i viss mån om tolkningar till orsaken till det smälta stål som bildades under World Trade Center 1, 2 och 7. Steven E. Jones vet ej vilka som placerade ut sprängämnena i de tre byggnaderna. Och han kan inte säga när sprängämnena placerades där. Och han har inte fått lov att undersöka det smälta stålet som fanns där eftersom Bush och hans gäng såg till att undersökningskommissionen inte fick tillgång till det smälta stålet. Istället så såg man till att bortförskaffa bevismaterialet så att inte en normal undersökning kunde utföras.

Vill man leka lite till med tolkningar så kanske naturlagarna var upphävda vad gäller World Trade Center 11 september 2001. Det kanske just på den platsen och vid den tiden fanns andra naturlagar som gällde. Just då och där gick det att smälta stål med flygbensin och kontorsmöbler! Det finns en liten sannolikhet för det! Väldigt liten... men kan vi bortse från den? Det här är naturligtvis på gränsen till idioti eller ren idioti, men ändå... vi har hamnat i relativismens träsk... sannolikhetsträsket... och vi kan inte längre tala om sanning... vi är i det naturvetenskapliga träsket... även om vi vanligtvis förlitar oss på naturvetenskap och har alla skäl i världen för att göra det... så handlar ändå naturvetenskapen om sannolikhet ytterst. Gud spelar inte tärning, sa Einstein. Han trodde inte riktigt på vad han själv ansåg sig bevisat - relativismen. Han menade att det fanns något absolut... men det går inte att utsäga... det är outsägligt... matematiska formler och mätningar duger inte. Hur mycket naturvetenskapsman Pinter är kan man fråga sig. Han fick sitt pris i litteratur... för han ansågs duktig att leka med ord och bilder... var en bra dramatiker. Pinter hänvisade inte till naturvetenskapen.... Han hänvisade till sin krossa spegelteori som är lite för enkel teori om man inte kan hänföra den till en praktik av meditation.

Om man ska få människor att intressera sig för att söka sanningen om tex 11 september 2001 så duger inte naturvetenskapen eftersom den endast kan ge relativa sanningar. Och det verkar inte finnas några sanningssökande traditioner kvar i västerlandet. Gud är död här. Jag ser det som en orsak till att media och allmänhet inte är intresserade. Det saknas drivkraft för att söka sanningen. Pinter törs inte heller - eller förmår inte heller uttala något recept. För att få människor att ånyo söka sanningen så tror jag att endast meditation finns kvar att tillgå. Eller vi kommer att få leva med Leo Strauss tänkande - det finns ingen sanning - vi lever i Platons grotta - det handlar om att duka upp den värsta historien - bräcka alla andra historier - skapa ett nytt Pearl Harbor - ett 11 september 2001 - för att eliten ska leda massan med hjälp av sin historia - skräckhistoria - rövarhistoria.

Pinter har inte bara det här krossa spegelsnacket med i sitt tal. Han inleder så här:
  Konst, sanning & politik
  1958 skrev jag följande rader:
  ''Det finns inga skarpa gränser mellan verkligt och overkligt, inte heller mellan sant och osant. Någonting är inte nödvändigtvis endera sant eller inte sant; det kan vara både sant och inte sant.''

  Jag tror att de här påståendena fortfarande håller och än i dag kan tillämpas på utforskandet av verkligheten genom konsten. Som författare står jag alltså bakom dem, men som medborgare kan jag inte göra det. Som medborgare måste jag fråga mig: Vad är sant? Vad är osant?
Det här tycker jag är intellektuell ohederlighet. Eller om man vill tro att Pinter är ärlig så har han ingen bra förklaring att delge. Han försöker så gott han kan. Han skiljer på sig själv - använder två jag - författaren och medborgaren - för vilka olika sanningskriterier gäller. En sådan teori är inte sammanhängande. Den går inte att torgföra. Ingen kan ta den till sig, ta den på allvar. Jag tror att Pinter är del av ordets tradition och att han inte har tillgång till en meditationstradition. Och det gäller för oss att bryta med ordets tradition - se att det bara är den enda kartans tradition - den enda spegelns tradition - det enda ordets tradition - men att den traditionen är otillräcklig - den gör oss beroende av uttolkare - prästerskap, journalister, experter - gör oss styrda - inte styrande/styrda - förmår inte skapa en växelverkan mellan människor på en absolut grund. Där orden blir magier på mystikens grund. Istället kommer vi att låsa varandra - i ordbajseri - i spegelfäkteri - det är vad 11 september 2001 urartat i - sanningen är relativ - media kan handskas med den hur som helst - sätta upp sina egna myter - slippa söka sanningen - inte bry sig om människors oro - inte bry sig om sin egen oro - inte försöka leta efter öppningar - fredsförhandlingar - för att få de upprörda sinnena och de girigas sinnen att lugna ner sig en smula. Vi måste lära oss att kompromissa. Vem tillhör oljan? Och varför pumpa upp gamla döda djur och växter ur sin grav? Låt dem ligga kvar! Låt inte de giriga leda oss med oljeutvinning som leder till centralism. Låt oss hitta någon bättre energiform - energiformer som bygger på solstrålarna - energi som skapas lokalt - försöka hushålla med energin - inte tro oss om att vi kan skaffa oss allt - alltet kan vi nå genom meditation - inte genom att materialisera det till vår egen fördel - det är hybris.


Pinter säger också det här:
  Det politiska språket, det språk som talas av politiker, ger sig inte ut i de här markerna, eftersom de flesta politiker enligt de bevis som vi har tillgång till inte är intresserade av sanning utan av makt och av att hålla sig kvar vid den makten. För att kunna sitta kvar vid makten gäller det att hålla folk i okunnighet, så att de lever i okunnighet om sanningen, till och med sanningen om sina egna liv. Därför är vi omgivna av en väldig gobeläng av lögner, som vi livnär oss på.
Här snackar Pinter om sanningen men han förmår inte närmare precisera vad han menar med sanning. Istället så talar han om negationen av sanningen - lögnen - en gobeläng av lögner. Det är helt enkelt för svårt att precisera vad man ska mena med sanning. Meditation tror jag kan vara vägen till sanningen - upplevelsen av att bli till - vara andad se jaget som en krossad spegel - anti-lögnen - men lite till - sanningen - upplevelsen av den.

Man kan tycka att det är ovidkommande att dra in meditation när det gäller 11 september 2001 - men jag menar att det krävs att dra in meditation - om man snackar om sanning kring 11 september 2001. Hoppas det går att förstå. Sanning är helt enkelt ett ord - ett ljud - som bara pekar mot något. Det är bra, men otillräckligt.

När en kommentar som lyder så här:
"Pinter är inte särskilt tydlig med vad han menar med att slå sönder spegeln - jag antar att han menar att man bör sätta sig ner och meditera - men varför skriver han inte det?"

Väcker tankar om censur - beskära yttrandefriheten - stoppa tankeutbytet så börjar man undra - har jag trampat på en öm tå? - handlar det om en före detta troende - om en mormon [Red.: Detta är en referens till mig och min tidigare tro. Leif Erlingsson.] som inte längre förmår orientera sig - försöker hitta en ny auktoritet i Pinter - en människa som inte har tillgång till den meditativa traditionen för att söka sanningen - därför avfärdar allt tal om den bryskt - vill tysta talet om meditation med en sån här reaktion:
"Nej, Pinter menade inte att man skulle meditera. Detta forum är inte till för att propagera för meditation. Om du fortsätter att propagera för meditation så censurerar jag dina inlägg helt eller delvis."


Jag försöker förstå denna reaktion - försöka förklara varför den är felaktig. Förklara hur sanningssökeriet kring 11 september 2001 och Pinter spegelkrossartradion - ordets tradition och naturvetenskapens väga-mäta-formulera tradition - saknar någonting - den outsägliga traditionens praktik - inte bara lyssna till ord om det outsägliga - utan göra det själv - praktisera - sätta sig själv på ändan med bena i kors och uppleva outsägligheten - den outsägliga sanningen - inte bara snacka om den.

HOPPAS ATT DET HAR GÅTT FRAM - ATT DET HÄR MED SANNING OCH MEDITATION PÅ NÅGOT SÄTT HÄNGER IHOP - det är lite svårt att formulera - man måste göra det själv! PRAKTIK! För det är så lätt att förlora sig i ord - beskrivningar - som leder bara till spegelfäkteri - även om man vet temperaturen för att smälta stål. Det blir ändå till slut frågan om att tolka. Den officiella teorin om 11 september 2001 har naturligtvis mycket svårt att kvadda Steven E. Jones så då förtiger de och förvränger - använder sina speglar för att rikta våra egna jags speglar mot andra saker - ej spegla Steven E. Jones påståenden för att våra egna jags speglar ej ska uppmärksamma vad Steven E. Jones spegel speglar.

Så visst handlar det om att spegla - spegla så bra det någonsin går - men det handlar också om att inse hur bra man än speglar så är det den krossade spegeln som samtidigt gäller, alltså RELATIV SANNING OCH ABSOLUT SANNING SAMTIDIGT!


OM MAN VILL SÅ KAN MAN SURFA RUNT LITE OCH TITTA PÅ ETT OCH ANNAT SOM PÅ NÅGOT SÄTT FÖRSÖKER BELYSA VAD JAG SAGT. SÅ HÄR ETT FÖRSÖK MED LITE LÄNKAR SOM KANSKE KAN INTRESSERA:


Zoroastrianism har gett upphov till judendom, islam och kristendom. Det kan ju därför vara intressant att undersöka den här tron lite närmare.


http://en.wikipedia.org/wiki/Zurvanism
  Zurvan is the Persian god of infinite time, space and fate. The deity is traditionally represented as being nameless (the name Zurvan being an appellative title), without gender and passions, and neutral in regard to good and evil. However, in certain strains of Zoroastrianism, Zurvan is also the father of the good deity, Ahura Mazda, and the evil deity, Angra Mainyu.
Det här är alltså vad Zarathustra kom fram till för cirka 3000 år sedan. Hans idéer - någon slags dualism kring tomhet tycker jag påminner om Buddhas tankar om tomhet som det yttersta medvetandet. Och en massa dualistisk god gegga runt det. Vad de här snubbarna håller på med är också att gå bortom materialismen - det sätt materien har förmat sig här och nu - då vill inte ha ett naturvetenskapligt perspektiv - ingen materialistisk dialektik - då är de på ett sätt ute och snurrar - samtidigt inte. Det är lite här som problemen stöter till - allt är fåfänglighet - allt är i visst tillstånd - en sten är ingen fotboll - och fotbollar är inte stenar - även om det går att inbilla sig det - men det resulterar i att man får ont i tårna. Tyvärr så använder sig inbillarna - media och politiker - av detta - målar upp en verklighet åt oss. Allting är ett - det är intressant att uppleva - meditation - men hur intressant är det? Väldigt intressant - men det behöver kompletteras med vad som är just nu och här - en fotboll är en fotboll och en sten är en sten - även om både stenen och fotbollen tillhör det enda.

Man kan speja lite mer på Zarathustra:
http://www.zum.de/whkmla/sp/minju/Zoroastrianism2.htm

Before his first vision, he had spent years in wilderness meditating and trying to reach God. Och så vidare...

Dualism in general is defined as a... Och så vidare...

Although Zoroastrianism, as the earliest world-religion, was the first to introduce the concept of dualism, the current dictionary definition of dualism is not the same as what the Zoroastrian dualism directs.

Och så vidare...

The Ganthas are abstract sacred poetry, teaching the followers to worship only One God, understand righteousness and cosmic order, promote social justice and make a wise choice between good and evil.


En del intressanta tankar:
http://www.zoroastrianism.cc/similarities_and_influences.html

Och vad går judendom ut på?
http://www.simpletoremember.com/vitals/BuddhismJudaism.htm


Och är det det här som nu leder oss? Konsumismen? Löne- och låneslaveriet? Religioner - det enda ordet med ett prästerskap till uttolkare - en journalistkår som relativiserar i många ord - meningar - med skenmotsättningar för att hålla våra känslor i svallning? Som får oss att inte söka frid, fred, försoning utan istället skickar oss in i kriget - en massa som leds av en elit in i splittring leds in i krig på vår sol-satellit.

http://www.lawfulpath.com/ref/sw4qw/
  Silent Weapons for Quiet Wars
  Energy is recognized as the key to all activity on earth. Natural science is the study of the sources and control of natural energy, and social science, theoretically expressed as economics, is the study of the sources and control of social energy. Both are bookkeeping systems: mathematics. Therefore, mathematics is the primary energy science. And the bookkeeper can be king if the public can be kept ignorant of the methodology of the bookkeeping.

  All science is merely a means to an end. The means is knowledge. The end is control. Beyond this remains only one issue: Who will be the beneficiary?

  In 1954 this was the issue of primary concern.
OCH SÅ VIDARE...
  Everything that is expected from an ordinary weapon is expected from a silent weapon by its creators, but only in its own manner of functioning.

  It shoots situations, instead of bullets; propelled by data processing, instead of chemical reaction (explosion); originating from bits of data, instead of grains of gunpowder; from a computer, instead of a gun; operated by a computer programmer, instead of a marksman; under the orders of a banking magnate, instead of a military general.
OCH SÅ VIDARE....
  Give me control over a nation's currency, and I care not who makes its laws.
  -- Mayer Amschel Rothschild, 1743 - 1812)
  Today's silent weapons technology is an outgrowth of a simple idea discovered, succinctly expressed, and effectively applied by the quoted Mr. Mayer Amschel Rothschild. Mr. Rothschild discovered the missing passive component of economic theory known as economic inductance. He, of course, did not think of his discovery in these 20th-century terms, and, to be sure, mathematical analysis had to wait for the Second Industrial Revolution, the rise of the theory of mechanics and electronics, and finally, the invention of the electronic computer before it could be effectively applied in the control of the world economy.
..................................................
  Few efforts of human behavior modification are more remarkable or more effective than that of the socio-military institution known as the draft. A primary purpose of a draft or other such institution is to instill, by intimidation, in the young males of a society the uncritical conviction that the government is omnipotent. He is soon taught that a prayer is slow to reverse what a bullet can do in an instant. Thus, a man trained in a religious environment for eighteen years of his life can, by this instrument of the government, be broken down, be purged of his fantasies and delusions in a matter of mere months. Once that conviction is instilled, all else becomes easy to instill.

VAD ÄR DET HÄR FÖR SPEL - ekonomiskt spel - SOM DET TALAS OM - RÄTT OTÄCKA TANKAR - VERKLIGHETEN SOM ETT SPEL om att hålla massan okunnig OCH DESSUTOM MED MATEMATISKA FORMLER BAKOM - ÄR DET SÅNT HÄR SOM HAR FÖRT FRAM TILL 11 SEPTEMBER 2001? EN SPELTEORI - HUR BRA KAN MAN LURA FOLK? HUR MÅNGA PROCENT GÅR DET ATT LURA? HUR MÅNGA PROCENT OKUNNIGA BEHÖVER MAN HA?
.................................................
Leo Strauss inspirerade Wolfowitz som fick de andra i PNAC att önska sig ett nytt Pearl Harbor - förstå att det handlade om att skapa en historia.
Leo Strauss har i viss mån rätt att våra jag bygger på Platons grotta, men jag tror Leo Strauss och övriga missat är att meditera - söka det gemensamma - istället har han och övriga byggt på ordets tradition - bygga kulisser av ord - historier - och ordets tradition utan kontakt med meditationens tradition för till falskhet och splittring.
-------------------------------------------------

Pearl Harbour - två länkar - det visar att det kan ta sin tid innan sanningen blir offentlig! Hur många svenskar vet om att president Roosevelt ljög in USA:s befolkning mot deras vilja i andra världskriget? Jag tror att nästan hela regeringen - alla de politiska partierna och hela mediakåren - till nästan 100 procent fortfarande tror på Roosevelts lögnhistoria...

http://www.whatreallyhappened.com/SH.html
http://www.rense.com/general69/advance.htm

Så det här med meditation och sanning kanske är ett sätt att öppna våra jag mot olika berättelser genom att inse att det handlar om mer eller mindre sanna berättelser, men inte absolut sanna berättelser, för att hitta dit - till den absoluta sanningen - får man lov att själv hitta till den outsägliga sanningen - den egna upplevelsen av den. Och alla människor mediterar - har den upplevelsen - sen kan man försöka befästa den lite bättre genom att använda sig av någon bra praktik - typ sitta med benen i kors - för att verkligen kunna koncentrera sig.

Vad jag försöker säga genom att tala om meditation är att vi - var och en - måste försöka själva bilda oss en egen uppfattning - skaffa oss en egen upplevelse - så att vi kan få igång ett samtal - få demokratin levande - kunna besluta tillsammans i folkomröstningar - inte låta oss ledas av experter, journalister, präster som använder ord för att leda oss utan att själva ha kontakt med den underliggande verkligheten - aldrig själv brytt sig om att försöka ta sig dit genom att meditera - få en egen upplevelse - som utgör ett individualiserat gemensamt.

För saken är den att globalisterna verkar vilja slänga upp någon ny världsreligion - i Leo Strauss anda - servera oss en historia som ger eliten möjlighet att leda massan. Då vill hitta någon ny typ Buddha - som de ska använda sig av.

Vad ska vi sätta emot ett sådant försök?
Meditation eller finns det något bättre?

11 september 2001 var ett försök att bygga en historia för att leda oss. Det försöket har nästan lyckats - men inte helt!

Project for a New American Century med Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz med flera skrev i september 2000 att det behövdes:
"some catastrophic and catalyzing event - like a new Pearl Harbor"

Den japanska attacken mot Pearl Harbor kände USA:s president Roosevelt till i förväg, men han lät den ske för att få in USA i andra världskriget mot befolknings önskan.


"America is under attack!" får Bush viskat i sitt öra - men han gör ingenting - han låter barnen läsa en saga om en get medan han väntar på att det nya Pearl Harbor ska genomföras.
Den 11 september 2001 på kvällen skrev Bush i sin dagbok:
"The Pearl Harbor of the 21st century took place today."

11september2001.blogspot.com

GOTT NYTT ÅR!

(Och detsamma till dig, från Leif Erlingsson!)
Back to top
Leif Erlingsson
Site Admin


Joined: 03 Jul 2005
Posts: 309
Location: Tullinge, Botkyrka, Sweden, Earth

PostPosted: Sun, 2006 Jan 01 14:15:45    Post subject: Angående det filosofiska Reply with quote

Angående det filosofiska (det andra kommenterar jag på bloggen) så är det enligt min åsikt, för att väcka så bred insikt som möjligt om de rövarhistorier vi serveras, viktigt att inte i onödan göra människor avogt inställda genom att servera budskapet tillsammans med en ny ideologi. Eftersom det då är alltför enkelt att avfärda som "ännu en ideologi". Det är därför jag fascistiskt (Smile) försöker skala bort ideologi så gott jag förmår - givetvis har jag inte lyckats, det är inte lätt och det är ett livslångt projekt, men jag försöker genomskåda vad som är verkligt och vad som är ideologi. Eftersom det handlar om mänsklighetens överlevnad.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
11september2001.blogspot.
Guest

PostPosted: Sun, 2006 Jan 01 14:34:13    Post subject: Meditation och 11 september 2001 Reply with quote

Länk hit: http://life.lege.net/viewtopic.php?p=205#205

Meditation och 11 september 2001
(Rubriksatt av Leif Erlingsson)
(Postades ursprungligen på http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c475
men flyttades hit av Leif Erlingsson p.g.a. dess filosofiska karaktär och eftersom det berör samma ämnen som den ovanstående texten.
En länk hit finns från ursprungsplatsen.
)

Meditation och 11 september 2001 kan vara svårt att koppla ihop, men jag tycker det verkar onödigt att tillgripa censur om man vill diskutera meditation, sanning och 11 september 2001.

Vad man frågar sig är varför vad Steven E. Jones avslöjat inte vill erkännas av människor. Jag tror att det har med vårt sätt att använda orden och särskilt ordet sanning. Först med meditation kan vi distansera oss till orden - se att dessa bara är speglar - men att det går att spegla mer eller mindre sanningsenligt - men inte spegla absolut - då får man lov att krossa speglarna med hjälp av meditation. De flesta av oss har inte den insikten och då finns inte drivkraften att ta till sig vad Steven E. Jones har att säga. Vi lever i en kultur där det absoluta förnekas och allt är relativt. Därför kan media och också den enskilde relativisera vad Steven E. Jones har att säga - även om det handlar om temperaturen för stålets smältpunkt och de temperaturer som flygbensin och kontorsmöbler respektive termit kan alstra så blir det en fråga om tolkning.

Harold Pinters nobelprisföreläsning är ett exempel på hur han inte förmår handskas med sanningsbegreppet eftersom enligt vad jag menar han och hans publik inte har en meditationstradition tillgänglig - endast ordets tradition att tillgå.
nobelprize.org/literature/laureates/2005/pinter-lecture-s.html

Harold Pinter Nobelföreläsning Konst, sanning & politik
1958 skrev jag följande rader:
  Det finns inga skarpa gränser mellan verkligt och overkligt, inte heller mellan sant och osant. Någonting är inte nödvändigtvis endera sant eller inte sant; det kan vara både sant och inte sant.

  Jag tror att de här påståendena fortfarande håller och än i dag kan tillämpas på utforskandet av verkligheten genom konsten. Som författare står jag alltså bakom dem, men som medborgare kan jag inte göra det. Som medborgare måste jag fråga mig: Vad är sant? Vad är osant?
Det här är intellektuellt ohederligt - att dela upp sig själv i två jag - ett förattarjag och ett medborgarjag och sen använda sig av olika sanningskriterier för dessa! Att Pinter tvingas till denna intellektuella ohederlighet menar jag beror på att han och hans publik inte har tillgång till en meditationstradition utan endast till ett ordets traditon. Det går att utveckla detta om jag tillåts göra det och inte censureras. Och det kan ju finnas de som är intresserade av att utreda frågan - även om Leif inte förstår vad det tjänar till.

[Red.: Se min kommentar ovan, som även är applicerbar på denna text. Leif Erlingsson.]
Back to top
Leif Erlingsson
Site Admin


Joined: 03 Jul 2005
Posts: 309
Location: Tullinge, Botkyrka, Sweden, Earth

PostPosted: Sun, 2006 Jan 01 15:04:31    Post subject: Det filosofiska har jag redan kommenterat ovan Reply with quote

Det filosofiska har jag redan kommenterat ovan, eller snarare varför jag inte vill gå in på det. Eftersom jag tror att det motverkar sitt syfte att nå så många människor som möjligt att börja propagera för en ny ideologi.

Här följer min kommenter på bloggen:
  Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c480

  Miljarder har sett - men inte många tolkar

   "Miljarder människor har sett World Trade Center 1 och 2 träffas av flygplan och sen rasa ihop. Inte fullt så många har sett World Trade Center 7 rasa ihop utan att ha blivit träffat av något flygplan. Efter att ha sett det så måste man TOLKA vad som hänt. Vad orsakade att de tre skyskraporna rasade ihop?

   De flesta människor förmår INTE tolka händelsen. De kommer att TRO på den officiella förklaringen att det var flygbensin och kontorsmöbler som fick World Trade Center 1 och 2 att rasa ihop. Och vad gäller World Trade Center 7 att det var smärre bränder i byggnaden som fick den att rasa ihop.
   "

  Psykologiskt har den som omedelbart i en händelse tillhandahåller tolkningar ett oerhört övertag. Deras tolkning gäller tills motsatsen bevisats. Omedelbart efter dessa anfall kom "förklaringar", man "visste" vilka som flugit planen, man "visste" vilka som låg bakom, ja hela programmet. I det längsta motarbetade man därefter en utredning, förstörde bevisen, etc. När sedan den officiella utredningen var klar så hade man inte ens brytt sig om att ändra namnen på det flertal "terrorister" som inte alls var döda utan som arbetade som piloter och annat i andra delar av världen. Men det spelar ingen roll, för media berättar inte detta. Därför kommer folk inte att ha anledning att ifrågasätta de ursprungliga tolkningar de matats med, och som en fårskock tolkar de inte själva.

  Den vanligaste invändningen jag har fått mot min tes att Vita Huset är 11 september 2001 - terroristerna är att i så fall skulle smarta människor ha sagt detta redan. Gissa en gång till! Smarta människor SÄGER DETTA. Men man behagar inte upplysa människor om detta förhållande. Psykologi. Manipulation. Otillbörlig påverkan. Sekterism. På min blogg har jag listat långa listor med auktoriteter som säger det jag säger, men så länge det kommer via min blogg är det som att det inte är sant. Det måste komma från "säkra källor", från SVT, från DN, från SvD, för att det ska vara "sant". Därför är det media som är fienden. Deras brott är att de förvrider synen på oss. Den "gobeläng av lögner" som Harold Pinter talade om. Där vi måste "slå sönder spegeln" för att kasta av oss hela matrixen. För att börja om. Det är media som är det största och farligaste hotet mot mänskligheten just nu. Fundera därför på vad du kan göra för att minska ditt stöd i pengar och tid till traditionella media och hur du kan stödja alternativa media mer! Svält ut det onda och ge resurser till det goda!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    http://life.lege.net/ Forum Index -> Livs-grundade diskussioner All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
HOME          Läs om Intelligentsians blockering här: http://blog.lege.net/          Besök AllaForum!